Päivitetty 10.5.2019

Nokian Renkaat Oyj (”NOKIAN RENKAAT”) on autonrenkaita ja rengaspalveluita tarjoava konserni. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, kuinka NOKIAN RENKAAT käsittelee henkilötietoja SnapSkan-palvelun yhteydessä. SnapSkan on palvelu, jonka kautta välitämme rekisteröityneille käyttäjille mittaustuloksia renkaiden kulutuspinnoista/urasyvyyksistä ja tarjoamme tarvittaessa konsernin muita rengas- ja autonhuoltopalveluja.

NOKIAN RENKAAT käsittelee henkilötietoja SnapSkan-palvelussa tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä. Jos sinulla herää tähän tietosuojaselosteeseen tai SnapSkaniin liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse. Jos asiasi koskee tietosuojaselostetta tai muita tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä asioita, lähetä viestisi osoitteeseen privacy@nokiantyres.com. Muussa tapauksessa käytä osoitetta snapskan@nokiantyres.com.

Tästä tietosuojaselosteesta löydät tietoa seuraavista asioista:

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste: Käsittelemme henkilötietojasi SnapSkan-palvelun yhteydessä voidaksemme tarjota sinulle tätä palvelua ja kehittääksemme SnapSkania palveluna. Erillisellä suostumuksellasi käytämme henkilötietojasi myös markkinointitarkoituksiin.
  2. Kerättävät henkilötiedot ja tietolähteet: Keräämme tietoja pääasiassa sekä SnapSkan-palvelun mittauslaitteiden avulla että palvelun käyttäjiltä itseltään. Pysäköintihalleissa olevien SnapSkan-ramppien yhteydessä on myös kamera, joka kuvaa mittauspaikan yli ajavan ajoneuvon rekisteritunnuksen.
  3. Tietojen luovuttaminen ja kansainväliset tiedonsiirrot: Voimme siirtää tai luovuttaa SnapSkan-palveluun tallennettuja henkilötietoja konsernin sisällä kuin myös yhteistyökumppaneinamme toimiville ulkopuolisille yrityksille tämän tietosuoja-selosteen mukaisia tarkoituksia varten, mikäli se on palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellista. Kansainväliset tiedonsiirtomme voivat ulottua EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Käsittelemme henkilötietoja aina voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
  4. Tietojen säilyttäminen: Mittauslaitteilla ja kameralla kerätyt asiakkaiden henkilötiedot poistetaan seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta, mikäli kyseiset asiakkaat eivät rekisteröidy palvelun käyttäjiksi tänä aikana. Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian heidän asiakassuhteensa päättymisen jälkeen
  5. Yksityisyyden suojaan liittyvät rekisteröityjen oikeudet: SnapSkan-palvelun käyttäjillä on esimerkiksi oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot poistetuiksi palvelusta sekä oikeus saada kopio tallennetuista henkilötiedoistaan. Jos koet, että yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksiasi on loukattu tämän palvelun yhteydessä, sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

NOKIAN RENKAILLA on oikeus muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme SnapSkan-palvelun käyttäjille erikseen olennaisista muutoksista, ja muutokset esitetään myös SnapSkanin verkkosivuilla (https://www.snapskan.fi).

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

NOKIAN RENKAAT käsittelee SnapSkan-palvelun käyttäjien henkilötietoja palvelun toteuttamista ja kehittämistä varten. Palvelun toteuttamisen osalta tällaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on NOKIAN RENKAIDEN ja asiakkaan välinen sopimus. Palvelun kehittämisen osalta oikeusperuste on NOKIAN RENKAIDEN oikeutettu etu kehittää tähän palveluun liittyvää liiketoimintaansa. Nämä kaksi käsittelyn tarkoitusta kattavat esimerkiksi seuraavat toimenpiteet:

NOKIAN RENKAAT katsoo, että oikeutettu etu on käsittelyperusteena myös silloin, kun SnapSkan-palvelun mittauslaite ja sen yhteydessä oleva kamera keräävät väliaikaisesti tietoja henkilöistä, jotka eivät rekisteröidy palvelun asiakkaiksi. Nämä tiedot eivät sisällä arkaluontoisia tietoja, ja ne poistetaan palvelusta pääsääntöisesti seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta. NOKIAN RENKAAT on tällaisia tilanteita silmälläpitäen arvioinut henkilötietojen käsittelyä SnapSkan-palvelussa tasopainotestillä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jos haluat asiasta lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen snapskan@nokiantyres.com.

SnapSkan-palvelu sisältää käyttäjien yksinkertaista profilointia siten, että rengasraportin sanallinen sisältö riippuu osittain renkaiden kulutuspintojen mittaustuloksesta. SnapSkan-raportti sisältää aina mittaustiedot, mutta mittaustuloksesta riippuen raportissa voidaan myös suositella mitattuja renkaita koskevia jatkotoimenpiteitä.

Käsittelemme SnapSkan-palvelussa henkilötietoja myös NOKIAN RENKAAT -konsernin markkinointitarkoituksia varten eli tiedottaaksemme käyttäjille NOKIAN RENKAIDEN tuotteista ja palveluista. Tällöin käsittelyn oikeusperuste on aina käyttäjän suostumus. Suostumus on mahdollista peruuttaa milloin tahansa napsauttamalla lähettämissämme markkinointiviesteissä olevaa linkkiä tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen snapskan@nokiantyres.com.

NOKIAN RENKAAT käyttää evästeitä ja muita tavanomaisia tiedonkäsittelyn menetelmiä ja työkaluja SnapSkan-palvelun verkkosivuilla ja uutiskirjeissä. Nämä evästeet ja muut työkalut mahdollistavat verkko- ja muun mainonnan tehokkuuden seurannan, ja jotkin niistä ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnan ja/tai palvelun joustavan käytön kannalta. Lisätietoja NOKIAN RENKAAT -konsernin evästeiden käytöstä on täällä.

2. Kerättävät henkilötiedot ja tietolähteet

Keräämme SnapSkan-palvelun yhteydessä henkilötietoja seuraavista tietolähteistä:

SnapSkan-palveluun kerätään ja tallennetaan seuraavat perustiedot:

Tietojen kerääminen tapahtuu kahdella vaihtoehtoisella tavalla: (1) asiakas ajaa pysäköintihallissa SnapSkan-palveluun liitetyn mittauslaitteen (yliajoramppi) päältä tai (2) yhteistyökumppanimme työntekijä mittaa auton renkaiden kulutuspinnat käsimittauslaitteella yrityksen toimipaikassa.

SnapSkan-palvelun yliajorampin mittaama renkaiden kulutuspinta/urasyvyys yhdistetään oikeaan autoon rampin läheisyydessä olevan kameran kuvadatan avulla. Kamera kuvaa lähtökohtaisesti jokaisen mittauslaitteen yli ajavan auton. Kamera on pyritty kohdistamaan siten, että otettuihin kuviin ei tallennu auton kuljettajaa. Valokuva käsitellään automaattisesti niin, että siitä poimitaan vain tekstimuotoinen rekisteritunnus, minkä jälkeen alkuperäinen kuva poistetaan palvelusta. Myös poimittu rekisteritunnus poistetaan seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta, mikäli autoilija ei siihen mennessä ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.

SnapSkan-palveluun on mahdollista rekisteröityä verkossa osoitteessa https://www.snapskan.fi. Rekisteröitymisen jälkeen yhdistämme palvelun toteuttamista varten edellä mainitut perustiedot muihin tietoihin, jotka käyttäjä on syöttänyt SnapSkan-palveluun, ja tietoihin, jotka saamme muista tietolähteistä.

SnapSkan-palvelussa kerättävät tiedot voidaan luokitella käyttäjätiedoksi ja tekniseksi tiedoksi.

Käyttäjätieto on tietoa, jonka keräämme palveluun rekisteröityneeltä henkilöltä itseltään tai joka syntyy, kun henkilö käyttää SnapSkan-palvelun tiettyjä toimintoja. Käyttäjätietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, palvelun kirjautumistiedot, palveluun tallennetut muut käyttäjäkohtaiset tiedot; renkaiden mittaustiedot, kun ne on yhdistetty muihin palvelussa oleviin tietoihin; palvelun kannalta olennaiset käyttäjän sosiaalisen median profiilitiedot, tiedot palvelun kautta ostetuista tuotteista tai palveluista sekä palvelusta annettu palaute. Palvelun yhteydessä käyttäjistä ei kerätä varsinaista sijaintitietoa, mutta sijaintitieto on välillisesti selvitettävissä tiedoista mittauspaikan perusteella.

Tekninen tieto on pääasiassa tietoa, jota emme käytä yksittäisten käyttäjien tai henkilöiden tunnistamiseen mutta jota tarvitaan SnapSkan-palvelun toteuttamiseen tai kehittämiseen edellä mainittuja tarkoituksia varten. Tekninen tieto sisältää esimerkiksi renkaiden mittaustuloksia, käyttäjän selailutietoja, selaintietoja, IP-osoitteita, tietoja muista palveluntarjoajista verkossa sekä vierailuajoista. Tekninen tieto ei yleensä ole yhdistettävissä yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön, mutta mikäli se on joissain tapauksissa mahdollista, käsittelemme teknistä tietoa henkilötietona tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

3. Tietojen luovuttaminen ja kansainväliset tiedonsiirrot

NOKIAN RENKAAT voi siirtää tai luovuttaa SnapSkan-palvelun käyttäjien henkilötietoja konserniyhtiöilleen ja/tai ulkopuolisille yhteistyökumppaneilleen. Siirrämme tai luovutamme henkilötietoja ulkopuolisille yhteistyökumppaneille vain silloin, kun se on välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi tai kehittämiseksi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käytämme yhteistyökumppaneita ensisijaisesti SnapSkan-palvelun teknisessä kehityksessä ja palvelun ylläpidossa, minkä vuoksi yhteistyökumppanilla voi olla tarjoamansa palvelun mukainen rajoitettu pääsy palvelun henkilötietoihin.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyyn puolestamme myös SnapSkan-palveluun välillisesti liittyvissä tukitoiminnoissa, kuten maksupalveluissa, perintäpalveluissa, data-analytiikkapalveluissa, mainospalveluissa sekä markkinointipalveluissa.

Henkilötietojen siirtäminen tai luovuttaminen voi lisäksi olla tarpeen NOKIAN RENKAIDEN konserniyhtiöille tai kolmannen osapuolen yritykselle erilaisten sulautumisten, yrityskauppojen, konkurssi- tai selvitystilamenettelyjen taikka omaisuutemme tai sen osan myynnin yhteydessä.

Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, SnapSkan-palvelun henkilötietoja voidaan joutua siirtämään tai luovuttamaan viranomaisille.

Joissakin tapauksissa voimme lisäksi siirtää käyttäjien henkilötietoja Euroopan talousalueen (EU:n jäsenvaltioiden ja ETA-maiden) ulkopuolelle. Tällä hetkellä palvelun tietojen varmuuskopioita säilytetään Yhdysvalloissa sijaitsevissa palvelinkeskuksissa.

NOKIAN RENKAAT pyrkii aina varmistamaan käytettävissään olevin keinoin riittävän tietosuojan ja tietoturvan tason henkilötiedoille, joita siirretään tai luovutetaan sen konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kaikissa siirto- ja luovutustilanteissa sekä silloin, kun henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

4. Tietojen säilyttäminen

NOKIAN RENKAAT säilyttää SnapSkan-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietojen säilytysajan enimmäispituuteen vaikuttavat tiedon käyttötarkoitukset ja lain säännökset, joiden perusteella NOKIAN RENKAILLA on velvollisuus säilyttää tiettyjä tietoja vähintään laissa määrätyn minimiajan. Tässä kohdassa 4. on kuvattu palvelun keskeiset henkilötietojen säilytysajat.

Käyttäjän henkilötiedot poistetaan seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta, mikäli käyttäjä ei ole rekisteröitynyt palveluun tänä aikana. Tekninen varmuuskopio näistä tiedoista voidaan säilyttää vielä toiset seitsemän (7) päivää.

Rekisteröityjen SnapSkan-käyttäjien henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian asiakassuhteen päättymisen jälkeen ja viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua käyttäjän viimeisestä kirjautumisesta palveluun (passiivisuus), jollei sovellettava lainsäädäntö velvoita NOKIAN RENKAITA säilyttämään joitakin käyttäjätietoja pidempään.

5. Yksityisyyden suojaan liittyvät rekisteröityjen oikeudet

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle seuraavat oikeudet, kun käytät SnapSkan-palvelua (sovellettavan lainsäädännön rajoissa ja mukaisesti):

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit saada helposti omat henkilötietosi poistetuksi SnapSkan-palvelusta täällä. Muita tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi koskevat pyynnöt voit lähettää meille sähköpostitse osoitteeseen privacy@nokiantyres.com.

Lisäksi suosittelemme, että tutustut NOKIAN RENKAIDEN yleiseen tietosuojaselosteeseen täällä.

Takaisin